پکیج های خدمات ثبت شرکت و غیره

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی

مدارک مورد نیاز برای کارت بازرگانی :  کارت ملی –  شناسنامه –  عکس پرسنلی – مجوز فعالیت – مدرک تحصیلی – اجازه نامه طبق…

3,000,000 تومان

لیست خدمات کارنیل وب