ثبت صورتجلسه ی تغییرات در شرکت چیست؟

جهت مشاوره با ما فرم زیر راپر کنید

نام خانوادگی *
نام خانوادگی
این فیلد را پر کنید
توضیحات
توضیحات
این فیلد را پر کنید
موبایل *
موبایل
این فیلد را پر کنید

 

ما دراین مقاله قصد داریم که درباره ی صورتجلسه و تغییرات شرکت بحث کنیم. هنگامی که جلسه ای برگزار می گردد برای اینکه جلسه ی ما به رسمیت شناخته شود لازم است در پایان جلسه همه ی تصمیمات و گفتگوهایی که در جلسه مطرح شده نوشته و ثبت گردد که به این عمل صورتجلسه گفته می شود. نکاتی که در صورتجلسه ضروری ذکر شود عبارتند ازتاریخ و ساعت، مکان برگزاری صورتجلسه، تصمیمات و گفتگوهایی که در جلسه مطرح می شود می باشند.

قوانین مهمی که درتنظیم صورتجلسه باید رعایت شود

در هنگام تنظیم صورتجلسه رعایت کردن چندین موارد ازاهمیت ویژه ای برخوردار می باشد که لازم هر شخصی که صورتجلسه را تنظیم می کند این موارد را رعایت کند:

درج کردن شماره جلسه

مشخص کردن اعضایی که شرکت می کنند به همرا سمت و مسئولیت آنها

دستور جلسه که هدف تشکیل جلسه در آن مطرح شده است

مطالب و مباحثی که در جلسه مطرح شده است

تصمیمات اخذ شده در جلسه

مکان،زمان،شروع و پایان، تاریخ و محلی که جلسه برگزار می شود

تکلیف جلسه که اگر جلسه ادامه پیدا کرد آیا دوباره برگزار می شود

ثبت صورتجلسه و تغییرات شرکت

پس از اینکه فرآیند ثبت شرکت، موسسین شرکتها لازم است برای هر نوع تغییری که ایجاد می شود و سایر مواردی که در اساسنامه مطرح شده  و به تصویت رسیده باشد لازم است که به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اطلاع بدهند.

پیشنهاد می شود برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد امور ثبتی به سایت حق ایرانیان مراجعه کنید.

صورتجلسه تغییرات اصل صورتجلسه

گام های ضروری برای ثبت تغییرات در شرکت

گام اول مشخص کردن نوع تغییرات

ابتدا همه ی اعضای هیئت مدیره و سهامداران شرکتها با تشکیل دادن مجمع عمومی  در مورد تغییرات لازم یک شرکت  تصمیم گیری می کنند این تصمیمات عبارتند از: تغییردادن آدرس، تغییر موضوع فعالیت های شرکت، انحلال شرکت وغیره می باشند.

روش هایی که برای ثبت تغییرات در شرکت بکارمی روند

گام دوم اطلاعات شرکت

دراین مرحله تمام اطلاعاتی که مربوط به شرکت می باشد از جمله شماره ثبت شرکت، شناسه ملی و غیره ثبت می گردند. لازم است که در این مرحله نوع جلسه تشکیل شده را مشخص کنیم که این مجامع عبارتند از:مجمع عمومی فوق العاده، محمع عمومی عادی وهیئت مدیره می باشد.

گام سوم تصمیماتی مربوط به جلسه

تصمیمات گرفته شده که منجر به تغییر شرکت شما شده است را ثبت کنید این تصمیمات با توجه به نوع مجمع انتخابی شما می تواند متغیر باشد.

گام چهارم مربوط به اشخاص جلسه

پس از وارد کردن اطلاعات شخصی افرادی که در جلسه حضور دارند اگر به عنوان نماینده یا وکیل می باشند سمت اعضا باید مشخص شود. اگر فقط یک سهامدار درجلسه باشد باید سهامدار بودن آنها نیز تعیین گردد.

گام پنجم تایید نهایی و ارسال کردن پرونده

بعد از انجام فرآیند تدوین و تنظیم کردن صورتجلسه شرکت مدارک بارگذاری شده و لازم است که اصل صورتجلسه به همراه امضای کلیه ی اعضا و مهر شرکت به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در حوزه فعالیت شما فرستاده شود.

با انجام دادن کلیه ی مراحل فوق و در پایان با بررسی نهایی تغییرات شرکت خود و تایید نهایی نموده و پس از دریافت شماره پیگری و ارسال کردن مدارک به اداره ثبت شرکتها حدودا 10 روز زمان می برد تا کارشناسان اداره ثبت شرکت های واحد مربوطه اقدامات لازم را انجام بدهند.

مدارکی برای ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت لازم است

کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای جدید بازرسین و سهامداران

فتوکپی شناسانامه و کارت ملی اعضای قدیم وجدید

تعداد سهام شرکت و اعضای قدیم و جدید

اسامی افرادی که حق امضا دارند

آدرس و کد پستی

سمت افراد جدید و قدیم

قرار دادن رونوشت از آخرین تغییرات

مبلغ سرمایه گذاری

کپی کارت پایان خدمت اعضا و بازرسین جدید

مجمع عمومی فوق العاده

هرموقع یک مورده فوق العاده ای برای شرکت ها اتفاق بیوفتد که لازم باشد که به استحضار و تصمیم صاحبان سهام رسانده شود این یک امر غیر عادی اتفاق افتاده است. بعنوان مثال اگر شرکت تصمیم داشته باشد که سرمایه ی خود را افزایش دهد یا اوراق قرضه صادر کند مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می گردد.

مجمع عمومی فوق العاده از اجزای زیر تشکیل شده است

 • تعیین بازرسین اصلی و جانشین بازرسان
 • نقل و انتقال سهام
 • تغییر دادن آدرس
 • افزایش دادن ویا کاهش سرمایه
 • تراز بستن مالی
 • ورود وخروج شرکا
 • تبدیل کردن سهام با نام و به سهام بی نام
 • تغییر دادن موضوع شرکت
 • تغییر دادن در حق امضا
 • منحل کردن شرکت

صورتجلسه تغییرات شرکت حق ایرانیان

اختیاراتی که مجمع عمومی فوق العاده در شرکت دارد

1.افزایش یا کاهش دادن سرمایه

2.ایجاد تغییراتی در مفاد اساسنامه که شامل موارد زیر می باشد. تغییر دادن نام شرکت، تغییر دادن موضوع فعالیت، تغییر دادن آدرس، افزایش و کاهش دادن سرمایه، تبدیل کردن سهام بانام به بی نام و بالعکس، افزایش و کاهش دادن تعداد مدیران شرکتها و غیره

3.انحلال شرکتها

مجمع هیئت مدیره دومین مجامع قانونی شرکت ها

این مجمع متشکل از 2 تا 5 نفر از افراد فعال و شناخته شده تشکیل شده است که این افراد از بین صاحبان سهام یا شرکا توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می گردند و به نمایندگی از شرکت همه ی امور را دنبال می کنند که مدت نظارت آنها زیر دوسال می باشد.

شرایطی که قانون برای هئیت مدیره تعیین کرده است

 • هر وقت مجمع عمومی هر وقت صلاح بداند می تواند هیئت مدیره یا هریک از مدیران را عزل کند
 • انتخاب هیئت مدیره باید از بین شرکای شرکت انتخاب می شود.
 • مدت انتخاب آنها در اساسنامه قید می شود و به مدت 2 سال طول می کشد. در صورتی که مجمع عمومی صلاح بداند می تواند آن برای دو سال دیگه تمدید کند.
 • تعداد اعضایی که در هیئت مدیره شرکت سهامی عام هستند نباید از 5 نفر کمتر باشد و حداکثر باید 11 نفر باشد و در شرکتهای سهامی خاص تعداد آنها نباید از 3 نفر کمتر باشد.
 • اعضایی که برای هیئت مدیره انتخاب می شوند باید ازافراد درستکار، فعال و مطرح باشند تا در پیشبرد اهداف شرکت تاثیر گذار باشند.

افرادی که صلاحیت مدیریت شرکت را ندارند

 • براساس قانون 111 قانون تجارت اشخاص زیر نمی توانند برای مدیریت شرکت انتخاب گردند:
 • افرادی که حکم ورشکستگی دارند.
 • افرادی که به علت مرتکب به جنایت شده اند که این موجب شده است که ازحقوق اجتماعی محروم شده اند بعنوان مثال محرومیت، سرقت، خیانت در امانت ویا جنایت هایی که جزو دسته کلاهبرداری شامل می شود.

عدم صلاحیت مدیران

زمانی که یک یا چند نفر از مدیران فوت، استعفا یا از آنها سلب صلاحیت کرده باشند و تعداد اعضای هیئت مدیره از تعداد قانونی کمتر باشد برابر اساسنامه اعضا علی البدل افرادی باید جانشین شوند.

  اخذ تضمین از مدیران شرکت سهامی شرکت

مدیران شرکت سهامی باید دارای تعداد سهامی باشند که در اساسنامه تعیین شده است و تعداد این سهام نباید از تعداد سهامی که در اساسنامه مشخص شده است کمتر باشد.این تعداد سهام جهت تضمین کردن جبران خساراتی است که در اثر عملکرد مدیران که بصورت انفرادی ویا مشترک به شرکت وارد می کنند.سهام مورد نظر بانام بوده است و قابل نقل و انتقال نمی باشد و تا هنگامی که مدیران مفاصاحساب دوره ی مدیریت خود را از شرکت دریافت نکرده باشند سهام آنها به عنوان وثیقه در صندق نگهداری می شود.

رعایت نکات مهم درتنظیم صورتجلسه ی هیئت مدیره

 • با حضور بیش از نصف اعضای هیئت مدیره رسمیت پیدا می کند.
 • تصمیمات با آرای اکثریت افراد در جلسه گرفته می شود .
 • برای هریک از جلساتی که هیات مدیره دارند باید یک صورتجلسه تنظیم شود و به امضای اکثریت افراد جلسه برسد.
 • در صورتجلسه هیات مدیره نام افرادی که در جلسه حاضر و غایب هستند ذکر می شود و خلاصه ای از مذکرات با قید تاریخ شرح می شود.
 • در اساسنامه ترتیب دعوت کردن و تشکیل جلسات تعیین می شود. ولی اگر یک سوم اعضای هیئت مدیره ظرف یک ماه گذشته جلسه تشکیل نشود از اعضای هیئت مدیره دعوت به عمل می آورند.

شرکت حق ایرانیان با ارائه خدماتی مانند اخذصلاحیت پیمانکاری(گرید)، صلاحیت ایمنی HSE و اخذ صلاحیت پیمانکاری شهرداری آماده می باشد تا با شما همکاری کند. وهمچنین کلیه امور ثبتی مانند ثبت شرکت، اخذکداقتصادی، اخذجوازکسب، ثبت لوگو و برند و صورتجلسه ی تغییرات که در این مقاله در این مورد بحث کردیم آماده ی انجام دادن این خدمات در کوتاه ترین زمان ممکن می باشد.

 

مقالات آموزشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.